1.TEDAŞ dışında başka bir tedarikçiden Elektrik alabilmek mümkün müdür?

Bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketimleri serbest tüketici limitini geçen müşteriler, elektrik enerjisini lisans sahibi elektrik toptan satış şirketlerinden tedarik edebilirler.

2.Serbest Tüketici Limiti nedir?

2014 yılı itibari ile EPDK tarafından belirlenmiş olan Serbest Tüketici Limiti 4.500 kWh’tir.

Yıllık toplam tüketimleri 4.500 kWh ve üzeri  olan veya bu limitin üstünde elektrik tüketimi yapacağını taahhüt eden tüm gerçek ve tüzel kişiler serbest tüketici olma hakkına sahiptir. Aylık fatura tutarı KDV dâhil ortalama en az 133 TL olan tüketiciler bu şartı yerine getirmektedirler.

3.Elektrik tedariğini Megalon Enerji A.Ş.’den sağlarsam kazancım ne olacak?

Megalon Enerji A.Ş., elektrik tedarik ettiği kuruluşlara, hâlihazırda elektrik aldıkları kurumla olan tarifeleri üzerinden indirim yaparak elektrik tedarik etmektedir. Dolayısıyla Megalon Enerji A.Ş.müşterisi olduğunuzda, ucuz elektrik kullanacaksınız.

4. Megalon Enerji A.Ş.’den elektrik tedarik etmek için ekstra bir ücret ödememiz gerekiyor mu?

Megalon Enerji A.Ş.‘den elektrik tedarik etmeniz için hiçbir ekstra ücret ödemenize gerek yoktur.

Ekstra maliyet gerektirmez. Teknik (Trafo,Hat) ve altyapı olarak hiçbir değişiklik yapılmadan, mevcut bağlantı şeklinizde olduğu gibi elektrik kullanmaya devam edersiniz.

5.Megalon Enerji A.Ş.’den elektrik almaya başlayınca, TEDAŞ ile olan ilişkimiz kesiliyor mu? Sayaç okuma, arıza, bakım, kesinti durumlarında kiminle irtibata geçmeliyim?.

Elektrik sayaçlarının okunması, yasa gereği bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bağlı bulunduğunuz elektrik dağıtım şirketi size bakım ve onarım hizmeti sunmak zorundadır.

6.Elektrik faturalarım hangi kurum tarafından kesilecek?

Elektrik sayaçlarınız bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketi tarafından okunur. Megalon Enerji A.Ş. okunan sayaç tüketim verilerine göre indirimli olarak fatura keser.

Kullanmış olduğunuz reaktif ve kapasitif güç oranı yasal limitlerin üzerinde ise reaktif ve kapasitif güç bedeli de Megalon Enerji A.Ş. tarafından fatura edilcektir.

7.Reaktif enerjinin kullanımından dolayı oluşacak reaktif enerji bedeli kimin sorumluluğundadır?

Megalon Enerji A.Ş. sadece “aktif enerjinin” satışını gerçekleştirmektedir. Herhangi bir sebeple kompanzasyon sisteminiz düzgün çalışmıyorsa, reaktif enerji kullanımı söz konusu olabilir. Bu durumda EPDK tarafından belirlenmiş yasal limitleri aştığınız taktirde reaktif enerji bedeli ödemek zorunda kalırsınız. Reaktif enerji bedeli de bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketi yani TEDAŞ tarafından okunup Megalon Enerji A.Ş. tarafından fatura edilir.

8.Tarifeler ve Fiyat Değişiklikleri anlaşmamıza ne şekilde yansıyacak?

Elektrik tarifeleri, üçer aylık dönemlerde EPDK tarafından belirlenmekte ve yayınlanmaktadır. Tüketicinin birim fiyatı mevcut tarifesi üzerinden yapılacak indirim sonrası oluşmaktadır. Mevcut tarifedeki fiyat değişiklikleri serbest tüketici ile yapılan aktif elektrik enerjisi satış sözleşmesinde belirtilen oranlarda birim fiyata yansıtılmaktadır. Tarifelerin değişmesi durumunda mevcut indirim oranı ile yeni tarife üzerinden birim fiyatınız belirlenecektir. Böylece her durumda avantajınız devam edecektir

9.Özel elektrik şirketinden aldığım elektik hizmetinin kalitesinde bir değişiklik olacak mı?

Elektriğin kalitesini değil faturanızı değiştiriyoruz. Değişen tek şey elektrik faturalarına ödemek zorunda kalmayacağınız yüksek bedeller olacak.

10. Megalon Enerji A.Ş. ile çalışırsam faturalarımı yine Tedaş’a mı ödeyeceğim?

Faturalarınız Megalon Enerji A.Ş. tarafından kesilecektir. Ödemelerinizi de size belirtilen yöntemlerle  Megalon Enerji A.Ş.’ye gerçekleştireceksiniz.

11.Birden fazla aboneliğim var hepsinin toplamı serbest tüketici limitini ancak geçmekte; adıma kayıtlı tüm bu aboneliklerimi birleştirip bu hizmetten yararlanabilir miyim?

Hayır. Aylık fatura tutarı KDV dâhil ortalama en az 133 TL olan abonelikler bu şartı yerine getirmektedirler. Her bir aboneliğiniz için ayrı fatura istediğiniz adrese gönderilir.’’

12.Birden fazla aboneliğim var ancak faturalarımın hepsinin tek bir adrese gelmesini istiyorum.

Bu imkânı sağlayabiliriz. Abonelik adresleriniz farklı bile olsa fatura adresiniz tek bir yer olabilir. Böylelikle elektrik faturalarınızı daha kolay takip edebilirsiniz.

13.Abonelik işlemlerini başlatmak için neler gerekli, abone olarak benim neler yapmam gerekiyor?

Gerekli evrakları teslim edip, sözleşmemizi imzaladıktan sonra arkanıza yaslanabilirsiniz.Biz sizin adınıza tüm işlemleri gerçekleştiriyoruz.

14.Ne gibi belgeler istiyorsunuz?

Vergi Levhası(Fotokopisi),şirketler için imza sirküsü / şahıslar için imza beyannamesi,Kimlik fotokopisi, önceki dönemlere ait elektrik faturası gerekmektedir. Bunların yanında Megalon Enerji A.Ş. yetkilisinin size vereceği ‘Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi ‘ ve ‘ IA02 Formu’nu imzalayarak teslim etmeniz gerekir.

15.Sözleşme süreniz sona erdiği zaman nasıl bir uygulama olur?

Sözleşme süreleri yapılan aksiyonlara göre değişiklikler gösterebilmektedir. Ancak hem Megalon Enerji A.Ş. hem de abone sözleşmenin devam etmeyeceği konusunda yazılı bir bildirimde bulunmazsa aynı şartlar ile devam eder. Eğer sözleşmenizi devam ettirmek istemiyorsanız 2 ay önceden yazılı bir bildirimde bulunmanız gerekir.

16.Anlaşma süresince herhangi bir neden ile sizden aldığım fiyat Tedaşın fiyatını geçebilir mi?

Böyle bir durum olması mümkün değildir. Zaten böyle bir durum sözleşme hükümlerine aykırı olacağından fazla alınan tutarın iadesi ve hiçbir cezai şarta maruz kalmadan sözleşmenin feshini doğurur. Abonenin hiçbir şekilde zarara uğraması söz konusu değildir.

17.Elektrik Hizmetimizde ek sabit ücretler, gizli maliyetler olmaz.

Megalon Enerji A.Ş. her zaman müşteri odaklıdır ve abonelerimize maksimum fayda sağlamayı ilke edinmiştir.  Faturalar ve rakamlar üzerinde oynama yapılmaz. Farklı isimler ile gizli maliyetler eklenmez. Megalon Enerji A.Ş. şu anda uygulanan yasal aktif enerji birim fiyat üzerinden hesaplamalar yapar. Yüksek ya da yanlış tarife fiyatları üzerinden kıyaslamalar yaparak büyük indirimler yaptıklarını vaat eden firmalara inanmayın.

18.Tedaşa geriye dönük borcum olursa geçiş yapmama engel bir durum olur mu?

Başvuru sahibinin Megalon Enerji A.Ş. ile yeni bir sözleşme yapabilmesi için, aboneliğinin bağlı bulunduğu Tedaş’a vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir. Aksi takdirde müşteriden borcunu kapatması talep edilir.

19.Herhangi bir sebepten ötürü sözleşmem feshedilirse, elektrik kesintisi yaşarmıyım ?

Hayır, sözleşme feshinden dolayı elektrik kesintisi yaşanmaz, elektriğinizi bağlı bulunduğunuz elektrik dağıtım şirketinden almaya devam edersiniz.